ÚDRŽBA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ - hlavní strana
Skupina Akce Právní předpisy Prezentace
Diskusní panel Informace Konference  
       
PREZENTACE
Využití možnosti prezentace


Na těchto webových stránkách rozšiřujeme služby, je možné zveřejňování stručných a vystižných informací o institucích a podnicích, které by mohly vzbudit zájem návštěvníků w-stránek o podrobnější kontakty. Ty získají velmi rychle kliknutím na uvedenou w-adresu v prezentaci. Každý návštěvník w-stránek je informován na indexové stránce o novinkách a členové pracovní skupiny jsou upozorňováni o novinkách e-mailovou zprávou.

Umístění prezentace na w-stránky je možné přes správce www PS-URPPZ na základě vyplněné objednávky, vzájemné dohody o prezentaci a úhrady nákladů.
Po obdržení Vaší objednávky bude s Vámi navázán kontakt a upřesnění Vašich požadavků. Můžou obsahovat Vaše základní údaje, obrázky, diagramy a pod.
Formát Vaší prezentace bude zachován podle Vámi poskytnuté předlohy, nebo v případě Vašeho požadavku nebo zájmu, upraven na základě vzájemné dohody. Vaše přijatá prezentace bude zařazena do skupiny odpovídajících odborných prezentací.

Pro dodržení vypovídajícího a jednotného stylu prezentace doporučujeme, aby Vaše prezentace zahrnovala pokud možno podstatné prvky, jako na př.

 • logo, přesný oficiální název podniku, instituce, adresa
 • základní informace o podniku, hlavní náplně činnosti
 • organizační členění
 • stručný přehled nabídek, dodávek, či služeb
 • případně další důležité informace (certifikace, akreditace, atp.)
 • možnosti rychlých kontaktů
 • odkaz na možností získání podrobnějších informací, zvláště pak na vlastní www stránky, publikace, atp.
  Objednávku je možné po vyplnění odeslat v příloze na e-mail: jan.cizek@icom.cz

  Podrobnější informace podá
  Ing. Jan Čížek, CSc.,Topaz
  Suchý vršek 2101
  158 00 Praha 5
  Tel/fax: 235 514 175, E-mail: jan.cizek@icom.cz
 • nahoru


  Aktualizace provedena 30. srpna 2010, J.Čížek, e-mail:jan.cizek@icom.cz