ÚDRŽBA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ - hlavní strana
Skupina Akce Právní předpisy Prezentace
Diskusní panel Informace Konference  
       
 
SKUPINA
Členové pracovní skupiny

    Ve složce "Členové pracovní skupiny" je uveden seznam pracovníků, kteří se přihlásili k účasti v pracovní skupině "Údržba a realizace průmyslových procesních zařízení." na základě řádně vyplněné a zaslané přihlášky a prohlášení, že nemají námitek proti uvedení jejich kontaktních údajů v materiálech ČSCHI ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.


Jejich kontaktní údaje zahrnují: příjmení, jméno, titul, instituce, podnik, adresa pracoviště, PSČ, město, stát, telefon, fax, mobil,
e-mail

   V období od 15. února do 15. března 2002 byla provedena aktualizace kontaktních údajů členů pracovní skupiny. Na základě dosavadních podkladů byl vyplněn nový formulář přihlášky, který Vám byl zaslán k provedení aktualizace (upřesnění současného stavu Vašich kontaktních údajů).  Ve všech případech, kdy byl zaslán opravený a podepsaný formulář zpět, byly změny kontaktních údajů aktualizovány jak v databázi členů ČSCHI, tak i SP-URPPZ. V těch případech, kdy nedošlo vrácení aktualizovaného formuláře, považujeme, že již nemáte zájem o členství, a nejste proto uvedeni v seznamu členů

    Členové pracovní skupiny se žádají, aby v případě, že u nich dojde ke změně některých částí kontaktních údajů neprodleně informovaly správce w-stránek, aby byla co možná nejrychlejší úprava jejich kontaktních údajů a nedošlo tak k desinformaci všech navštěvovatelů w-stránek , za což předem děkujeme.

KONTAKTNÍ ÚDAJE


Babinec František, Prof., Ing., CSc.,
VUT Brno,
Ústav procesního a ekologického inženýrství (UPEI)
Technická 2, 616 69 Brno, ČR (UPEI)
telefon: 541 142 391
fax: 549 248 247
mobil:  
e-mail: babine@risco.cz
 
Buzik Pavel, Ing.,
Spolchemie , a.s.
Revoluční 86
400 32 Ústí nad Labem, ČR
telefon: 472 762 169
fax: 472 763 900
mobil: 602 116 098
e-mail: buzik@spolchemie.cz
 
Černý Václav, Ing.,
ECOR spol. s.r.o.
Březnická 89
261 01 Příbram IV, ČR
telefon: 318 624 515
fax: 318 624 515
mobil: 602 166 229
e-mail: ecor@ecor.cz
 
Čížek Jan, Ing., CSc.,
Topaz,
Suchý vršek 2107,
158 00 Praha 5, ČR
telefon: 235 514 175
fax: 235 514 175
mobil: 606 517 550
e-mail: jan.cizek@icom.cz
 
Ditl Pavel, Prof., Ing., DrSc.,
ČVUT FS, Praha
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Technická 4
166 07 Praha 6 Dejvice, ČR
telefon: 224 352 549
fax: 224 310 292
mobil:  
e-mail: DITL@fsid.cvut.cz
 
Ficbauer Vít, Ing.
Musilova 1
614 00 Brno
telefon:
fax:
mobil: 606 847 535
e-mail: ficbauer@centrum.cz
 
Hejl Zdeněk, Ing.,
KOCH-CZECH, s.r.o.
Brněnská 3010/6,
400 01 Ústí nad Labem
telefon: 475 259 700
fax: 475 211 932
mobil: 602 447 899
e-mail: Z.Hejl@koctrans.cz
 
Chvátal Petr, Ing. CSC.,
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
divize integrity a technického inženýringu
250 68 Řež u Prahy, ČR
telefon: 266 172 069
fax: 220 940 519
mobil:  
e-mail: CHV@ujv.cz
 
Iro Vendelin, Ing.
SUZ
Pionérská 15
831 02 Bratislava, SR
telefon: +421 264 365 705
fax:
mobil: +421 905 234 433
e-mail: ssu.kocelova@stonline.sk
 
Ivánek Libor, Ing.,
Krausova 12
618 00 Brno
telefon:
fax:
mobil:  775 257 016
e-mail: livanek@centrum.cz
 
Kaiser Zdeněk, Dr.
Ingersoll Rand Czech Republic
Florianova 2460
253 01 Hostivice, Czech Republic
telefon: 257 109 701
fax: 251 562 187
mobil: 602 298 272
e-mail: zdenek_kaiser@eu.irco.com
 
Kalhous Jiří, Ing.,
Severočeská armaturka a.s.
Jateční 1588/49, 401 25 Ústí nad Labem 2
telefon: 472 706 343
fax: 475 601 469
mobil: 604 224 943
e-mail: kalhous@sca.cz
 
Kaška Václav, Ing.,
Chemopetrol a.s.
436 70 Litvínov - Záluží, ČR
telefon: 478 024 821
fax: 476 166 295
mobil:  
e-mail: kaska@chemopetrol.cz
 
Kohl Jiří, Ing., Kaučuk a.s.
O. Wichterleho
278 52 Kralupy nad Vltavou, ČR
telefon: 315 712 346
fax: 315 713 602
mobil: 606 763 095
e-mail: kohlj@kaucuk.cz
 
Kotek Luboš, Ing., PhD.,
Ústav metrologie a zkušebnictví
FSI VUT Brno
Technická 2896/2
Brno 616 69, ČR
telefon: 541 142 747
fax:
mobil: 724 468 348
e-mail: elmer@centrum.cz
 
Křupka Vlastimil, Prof.,Ing., DrSc.,
Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o. 
Veveří 95, 611 00 Brno, ČR
telefon: 541 212 429
fax: 541 211 189
mobil: 606 720 239
e-mail: uam@uam.cz
 
Lásková Andrea, Ing.
VUT, FSI, Brno
Technická 2   
616 69 Brno, ČR
telefon: 541 142 147
fax:
mobil:
e-mail: laskova@centrum.cz
 
Lukavský Jiří, Doc., Ing., CSc.,
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Technická 4
166 07 Praha 6 Dejvice, ČR
telefon: 224 352 554
fax: 224 310 292
mobil: 604 443 284
e-mail: lukavsky@fsid.cvut.cz
 
Machač Pavel, Ing., CSc.,
VŠCHT Praha FTOP
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
Technická 5, 166 28 Praha 6, ČR
telefon: 220 444 246
fax: 220 445 010
mobil: 608 537 753
e-mail: Pavel.Machac@vscht.cz
 
Mašek Vladimír, Ing.
Chemopetrol, a.s.
doručovací středisko 618
436 70 Litvínov Záluží č.1, ČR
telefon: 476 163 970
fax:
mobil: 736 505 102
e-mail: vladimir.masek@chemopetrol.cz
 

Moravec, Ing.
ČVUT, FS, Praha,.
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Technická 4
166 07 , Praha Dejvice, ČR

telefon:

224 352 716

fax:

224 310 292

mobil:

e-mail:

jiri.moravec@fsid.cvut.cz

 
Němec Zdeněk, Ing., CSc.,
VUT Brno,
Ústav procesního a ekologického inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno, ČR
telefon: 541 142 386
fax: 541 142 177
mobil: 607 663 263
e-mail: nemec@fme.vutbr.cz
 
Opalecký Jiří, Ing.
Chem Resist Europe spol. s.r.o.
Za Tratí 197,
196 00 Třeboratice, ĆR   
telefon: 266 753 332
fax: 266 753 330
mobil: 603 214 152
e-mail: jopalecky@chemresist.cz
 
Prokeš Pavel, Ing. , TRANSGAS a.s.
Limuzská 12,
100 98, Praha 10 ČR
telefon: 267 975 301
fax: 267 976 920
mobil: 603 151 800
e-mail: pavel.prokes@transgas.cz
 
Rotrekl Miroslav, Ing.,
CHEMagazin.
Fáblovka 404
530 48 Pardubice, ČR
telefon: 466 411 800
fax: 466 414 161
mobil: 604 272 273
e-mail: imr@chemagazin.cz
 
Seichter Pavel, Ing., CSc.,
TECHMIX s.r.o.
Křižíkova 70
612 00 Brno, ČR
telefon: 541 633 710
fax: 549 254 992
mobil: 603 211 803
e-mail: techmix@volny.cz
 
Sova Tomáš
SOTES s.r.o.
Cejl 48/50
602 00 Brno, ČR
telefon: 545 213 395
fax: 545 213 396
mobil: 602 511 969
e-mail: sotes@ti.cz
 
Šafář Ivo, Ing., Ph.D.
Ústav aplikované mechaniky   Brno  s.r.o.
Veveří 95, 611 00 Brno, ČR
telefon: 541 321 291
fax: 549 248 242
mobil: 606 720 239
e-mail: safari@uam.cz
 
Škarka Jaromír, Ing., CSc.
ČSCHI, PCHE
Na Dračkách 13
162 00 Praha 6, ČR
telefon: 233 336 138
fax: 233 336 138
mobil:
e-mail: pche@csvts.cz
 
Tabas Marek, Ing.
VUT, FSI, Brno
Technická 2896/2
616 69 Brno, ČR   
telefon: 541 142 307
fax:
mobil:
e-mail: marek.tabs@post.cz
 
Vejvoda Josef, Doc., CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická,
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,
Technická 5, 1666 28 Praha 6, ČR
telefon: 220 444 246
fax: 220 445 010
mobil: 606 420 260
e-mail: vejvodajosef@seznam.cz
 
 
Vejvoda Stanislav, Doc.,Ing., CSc.,
Ústav aplikované mechaniky Brno spol. s.r.o.
Veveří 95
611 00 Brno, ČR
telefon: 541 212 429
fax: 541 211 189
mobil: 602 505 339
e-mail: vejvodas@uam.cz
 
Vincour Dušan, Ing.,
Ústav aplikované mechaniky Brno spol. s.r.o.
Veveří 95
611 00 Brno, ČR
telefon: 541 321 291
fax: 541 211 189
mobil: 606 903 639
e-mail: vincourd@uam.cz
 
Zástava Jiří Ing.,
John Crane Sigma, a.s.
Dvorecká 42/814
147 00 Praha 4, ČR
telefon: 261 212 254
fax: 261 212 254
mobil: 602 715 264
e-mail: jiri.zastava@johncrane.cz
 
Zíka Ivan, Ing.,
U Blaženky 14
150 00 Praha 5, ČR
telefon: 251 563 542
fax:  
mobil: 723 968 340
e-mail: jana.zikova@email.cz
 
Zlámal Jaroslav, Ing. Ph.D.
Lidická 78
796 01 Prostějov
telefon: 582 331 765
fax:  
mobil:  
e-mail: Zlamalj@tunw.upol.cz
 

nahoru
 
zpět na Skupina
 

Dílčí aktualizace provedena 15. května 2011, J.Čížek, e-mail:jan.cizek@icom.cz