CZ   EN

Elektronická skripta a knížky

Všechna elektronická skripta VŠCHT jsou k dispozici na adrese http://vydavatelstvi.vscht.cz

Další:
Kamil Wichterle: Základy procesního inženýrství

Uvítáme další informace